Artikelen door Douwe Reitsma

Volop bloemstroken zaaien begin mei!

Op donderdag 7 mei 2020 is er weer volop gezaaid voor Bloeiend Boerenland op diverse locaties, onder andere rondom Tjalleberd. En dat is ook de bedoeling: samen met jou zorgen we voor veel diversiteit en b(l)oeiende boerenlanderijen. Als we er straks weer met zijn allen op uit mogen, wordt het opnieuw druk op de weg […]

Stichting DOEN steunt Bloeiend Boerenland

Drie maanden maar kostte het om Stichting DOEN te overtuigen van ons concept, voordat ze besloten om een aanzienlijk bedrag beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen wij een start maken om de biodiversiteit over Nederland uit te rollen. Dankzij DOEN hebben we nu de financiële ruimte om vele van de bij ons aangemelde boeren te kunnen […]

Zaaien bij de familie Out in Purmer

Het was prachtig weer en het land lag er klaar voor, dus werd er gezaaid. Langs de maispercelen van de familie Out aan de Oosterweg in Purmer zaaiden we ons bloemenmengsel. De firma Out melkt zo’n tachtig stuks melkvee. Ze leveren melk aan CONO voor de Beemsterkaas en zijn actief in het Caring Dairy programma. […]

Vanaf april 2020 ook bloeiend boerenland in Brabant

We kunnen aan de slag in Brabant! De afdeling Natuur en Maatschappij van de provincie Noord-Brabant heeft ons de opdracht gegeven om bloemstroken aan te leggen. De komende periode gaan we deze stroken indelen en zaaien verspreid over de provincie. De biodiversiteit in Noord-Brabant krijgt zo een enorme boost. Uiteraard hopen wij dat deze positieve […]

Wij zijn partner van Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Op de drempel naar het voorjaar op 5 maart heeft de stichting uit handen van Louise Vet het certificaat Partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel ontvangen. Louise Vet is bioloog en hoogleraar ecologie bij Wageningen University & Research (WUR), en heeft het herstel van de biodiversiteit in Nederland tot haar levenswerk gemaakt. Om biodiversiteitsherstel te realiseren heeft professor […]

Onze bloemstroken compenseren CO2 emissies

Gewassen leveren een structurele bijdrage aan de bovengrondse CO₂ binding, wel 2500 kg CO₂ per hectare. Dit toont onderzoek van de WUR uit Wageningen aan. Onze bloemstroken leveren dus ook zo’n structurele bijdrage! In de bloemstroken wordt bovendien koolstof in de bodem vastgelegd (door bodemleven), waardoor humusgroei toeneemt. Dit levert volgens onderzoek van milieuprofessionals nog […]

Met verslaggevers van Sa! de bloemenstrook in

Bloeiend Boerenland verbindt burger, boer en grond Subsidies te over voor bloemrijke akkerranden die insecten terug moeten brengen op het boerenland. Maar de praktijk is weerbarstig. Stichting Bloeiend Boerenland, ontstaan aan een keukentafel in Ureterp, biedt een oplossing: “We moeten biodiversiteit zien als alternatief gewas.” In juli lanceerde Bloeiend Boerenland de website en de Facebookpagina. […]