Artikelen door Douwe Reitsma

Onze bloemstroken compenseren CO2 emissies

Gewassen leveren een structurele bijdrage aan de bovengrondse CO₂ binding, wel 2500 kg CO₂ per hectare. Dit toont onderzoek van de WUR uit Wageningen aan. Onze bloemstroken leveren dus ook zo’n structurele bijdrage! In de bloemstroken wordt bovendien koolstof in de bodem vastgelegd (door bodemleven), waardoor humusgroei toeneemt. Dit levert volgens onderzoek van milieuprofessionals nog […]

Met verslaggevers van Sa! de bloemenstrook in

Bloeiend Boerenland verbindt burger, boer en grond Subsidies te over voor bloemrijke akkerranden die insecten terug moeten brengen op het boerenland. Maar de praktijk is weerbarstig. Stichting Bloeiend Boerenland, ontstaan aan een keukentafel in Ureterp, biedt een oplossing: “We moeten biodiversiteit zien als alternatief gewas.” In juli lanceerde Bloeiend Boerenland de website en de Facebookpagina. […]

LNV lanceert Platform voor Omslag naar Kringlooplandbouw

Als onderdeel van de visie op kringlooplandbouw van minister Carola Schouten, heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening de website Platform voor Omslag naar Kringlooplandbouw gelanceerd, waarop de transitie naar kringlooplandbouw kan worden gevolgd. Op het platform wordt met tekst, beeld en geluid ingegaan op ervaringen van veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers met betrekking […]

Geld van burgers moet leiden tot rendabele akkerranden

Bloeiende akkerranden moeten boer en burger dichter bij elkaar brengen én de biodiversiteit bevorderen. Dat is de insteek van Stichting Bloeiend Boerenland. Van het geld dat burgers aan de stichting doneren, kunnen boeren op een rendabele manier akkerranden realiseren. “We zien dat de biodiversiteit in Nederland afneemt”, zegt Leo Bil, oprichter en voorzitter van Stichting […]