Onze bloemstroken compenseren CO2 emissies

Gewassen leveren een structurele bijdrage aan de bovengrondse CO₂ binding, wel 2500 kg CO₂ per hectare. Dit toont onderzoek van de WUR uit Wageningen aan. Onze bloemstroken leveren dus ook zo’n structurele bijdrage!

In de bloemstroken wordt bovendien koolstof in de bodem vastgelegd (door bodemleven), waardoor humusgroei toeneemt. Dit levert volgens onderzoek van milieuprofessionals nog eens 3500 kg CO₂ per hectare op.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij bieden de mogelijkheid om 6000 kg CO2 uitstoot te compenseren door sponsor te worden van bijvoorbeeld een hectare grond (10.000 m²). De prijs daarvoor is € 10.000 waardoor ook het predicaat van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer (MVO) toegekend mag worden.

Wil je ook compensatie voor jouw wagenpark? Door een bijdrage van € 10.000 compenseer je de CO2 uitstoot van 50.000 autokilometers. Het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) heeft na uitgebreid onderzoek namelijk bepaald dat de uitstoot per autokilometer ± 120 gram per kilometer bedraagt.

Neem verantwoordelijkheid

Kies gemakkelijk voor duurzaam en maatschappelijk ondernemen door te kiezen voor een samenwerking met Bloeiend Boerenland.