Vacature: Allround BB-Specialist

BLOEIEND BOERENLAND zoekt per provincie ALLROUND BB-SPECIALISTEN

De Stichting Bloeiend Boerenland zet zich in voor Boer en Natuur. Met 54% van het Nederlandse landschap in beheer zijn boeren een belangrijke spil in onze economie en de vormgeving van ons landschap. Door uiteenlopende oorzaken is de boven- en ondergrondse biodiversiteit in Nederland de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan. De boer wil graag bijdragen aan de biodiversiteit en kan hierbij alle hulp goed gebruiken. Stichting Bloeiend Boerenland geeft deze hulp, met als bijzonder uitgangspunt een rendement voor de boer. Sinds mei 2019 zijn er samenwerkingen aangegaan met ca 50 boeren, hebben we al bijna 100 bodemanalyses uitgevoerd en adviezen gegeven, hebben we tientallen kilometers boerenland ingezaaid met honderden kilo’s inheems bloemenzaad en diverse fietsroutes gerealiseerd door het boerenlandschap. Onze succesvolle start heeft er dan ook toe geleid dat de stichting zelf ook hulp kan gebruiken en we zijn daarom per provincie op zoek naar een Allround BB-specialist.

Een unieke en praktische aanpak

De stichting start haar contact met de boer altijd met een vraag over de bodemgesteldheid en biedt op haar kosten een nader onderzoek aan. Deze bodemanalyse zal antwoorden geven op de vraag naar de pH waarde, het humus%, de calcium/magnesium verhouding. Wat is met andere woorden de gezondheidsstructuur en het vermogen van de bodem om water door te laten en/of vast te houden en om een gezonde ondergrondse biodiversiteit te ontwikkelen.

Ten tweede zal de stichting op basis van die analyse adviezen verstrekken. De adviezen zullen bestaan uit herstel van verhoudingen van het klei/humus complex, aangevuld met daarvoor passende meststoffen ter bevordering van het bodemleven en een betere bodemstructuur. Daarnaast adviseren wij over de te zaaien bloemenmengsels. Deze moeten ecologisch verantwoord zijn, dus van origine uit de biogeografische regio stammen. Ook houden wij in de mengsels rekening met de vruchtwisseling van de boer en/of met zijn/haar veestapel.

Ten derde zal de stichting samen met de boer de resultaten monitoren en bekijken of de ontwikkeling van de strook mogelijk ook tot een ontwikkeling van het hele perceel zou kunnen leiden. Ervaringen met de door de stichting gekozen aanpak van bemesting in combinatie met de ontwikkeling van de onder- en bovengrondse biodiversiteit leert dat de opbrengsten per ha na 1-2 jaar tot 10% kunnen stijgen en dat de noodzakelijke spuitmiddelen met 25% tot de helft kunnen worden verminderd. Dus winst voor de boer en voor de natuur!

Van de provinciale Allround BB-Specialist verwachten wij eigenlijk best veel.

1. Achtergrond in, affiniteit met de agrarische sector.
2. Goed kunnen praten met boeren en motiveren naar acties.
3. Kunnen communiceren met landbouwcollectieven of andere natuurorganisaties.
4. Bereidheid om volgens eigen planning de relaties aan te gaan en te onderhouden.

Wat wij bieden is ook best veel.

1. Een gedegen inwerkdag door oprichters van de stichting.
2. Een uitgebreide portefeuille met noodzakelijke informatie.
3. Eventueel een laptop voor het onderhouden van de correspondenties.
4. Een job die u veel voldoening zal opleveren met als vergoeding € 0,20/km.

Interesse? Bel Douwe Reitsma op 06.22.94.95.23 of mail naar info@bloeiendboerenland.nl.

Biodiversiteit ook in 2021 actueel

Wat heeft de maatschappij aan al die bijtjes, vlindertjes, insecten en de bloemetjes die gezaaid worden? Heb jij er – als consument van de natuur – alleen wat aan omdat het er zo mooi uitziet? Wat heeft een akkerbouwer of veehouder eraan? Dienen insecten en bloemen een nut en heeft het zin je hiermee bezig te houden?

De maatschappij is afhankelijk van boerenland

Als we de huidige trend volgen hebben we op termijn vrijwel geen boer meer die in Nederland zijn vak nog kan uitoefenen. Terwijl de maatschappij afhankelijk is van de landbouw. Het zijn boer en tuinder die ons voedsel produceren. Niet de verwerkende industrie. De landbouw draagt bij aan dat wat Nederland maakt, een land divers op elke manier.

Boeren klem tussen ecologie en economie

Boeren zijn natuurmensen. Ze houden van de natuur en werken er dagelijks in. Maar ze hebben een bedrijf te runnen. Met de huidige prijzen voor landbouwproducten is het moeilijk om niet intensief te hoeven boeren. Producten leveren net zoveel op als 3 tot 4 decennia geleden, terwijl de kosten verdubbeld zijn. Welke keus heb je dan? Inderdaad, dan moet je wel intensiveren.

Het CBS heeft 18 december 2020 opnieuw cijfers gepubliceerd over het inkomen van boeren. Daaruit blijkt dat boeren steeds meer moeten produceren om te overleven. En dus intensiever moeten worden. Wie van de gewone consumenten heeft het inkomen in 30 jaar tijd gelijk zien blijven? Niemand toch? Dus hoe kun je als boer overleven met je bedrijf? Door schaalvergroting. Hogere productie halen is de enige optie. Meer tonnen aardappelen, meer liters melk.

Prijsontwikkeling in de landbouw

Kijken we naar de prijsontwikkeling van rauwe melk, dan laat de grafiek met CBS-cijfers een trend zien waarbij in 3 decennia de prijs steeds rond hetzelfde niveau schommelt, uiteraard met pieken en dalen. Maar in 30 jaar tijd is de prijs niet significant veranderd. De grafiek geeft een overzicht van de prijsontwikkeling vanaf 1995 tot nu, waarbij de cijfers van 2020 voorlopige cijfers zijn.

Prijsverloop voor de consument

Wat zegt het CBS over de prijzen voor consumenten? Zijn de consumentenprijzen in 3 decennia ook gelijk gebleven? De CBS-grafiek van de prijsontwikkeling van melk, kaas en eieren vanaf 1996 tot 2020 laat een heel andere lijn zien.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Als de maatschappij – wij als consument van landbouwproducten – verwacht dat er minder intensief geproduceerd wordt en dat er meer aandacht voor andere zaken komt, zoals herstel en behoud van biodiversiteit, dan zullen we als consument onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Subsidies zijn bedoeld om gewenst gedrag te bevorderen, maar niet om de landbouw écht te ondersteunen bij het bereiken van een meer extensieve landbouw.

Als consument kun je echter wel íets doen. Iedere donateur van Bloeiend Boerenland koopt als het ware een stuk biodiversiteit. Zo help je de biodiversiteit en daarmee het milieu. Net zoals je een krop sla koopt of een elektrische auto. Daarom steun je Bloeiend Boerenland. Draag bij aan het vergroten en behouden van al het moois dat op en in boerenland te vinden is.

Maak biodiversiteit een prioriteit op je boodschappenlijstje.