Zaaien bij de familie Out in Purmer

Het was prachtig weer en het land lag er klaar voor, dus werd er gezaaid. Langs de maispercelen van de familie Out aan de Oosterweg in Purmer zaaiden we ons bloemenmengsel. De firma Out melkt zo’n tachtig stuks melkvee. Ze leveren melk aan CONO voor de Beemsterkaas en zijn actief in het Caring Dairy programma. Ze werken met aandacht voor natuur en bodem om zo een eerlijke boterham te verdienen.

De maatschap is betrokken bij veel projecten rondom natuur inclusieve landbouw. Dat betekent dat ze op een andere manier boeren dan de meer traditionele boer. Veel graspercelen zijn doorgezaaid met kruiden zodat de mineralenvoorziening van de koeien voor een deel afgedekt is op een natuurlijke wijze. Daarnaast kent een diverser mengsel een andere samenstelling van bodemleven.


Bloemstroken worden ingezaaid bij de familie Out in Purmer.

Bodemvriendelijk boeren

Juist het bodemleven is voor de firma Out cruciaal. Daarom werken ze op het bedrijf met bodemanalyses van Soil Services. Zo wordt er rekening gehouden met de verhoudingen in de bodem, waardoor bodemomstandigheden verbeteren. Als je zo begaan bent met de bodembiologie past daar een aangepast laag meststoffengebruik bij. Om die reden is ook gekozen voor een bodemvriendelijke meststof. Op deze manier krijgt de biodiversiteit in de bodem een positieve stimulans.

Omdat de biodiversiteit onmisbaar is voor een gezonde landbouw zijn ze er bij de familie Out van overtuigd dat herstel hiervan een gezamenlijke uitdaging is. Maatschappij en boer moeten met elkaar optrekken. Dat is de wens die de familie heeft. Dat burgers en boeren elkaar vinden rond het herstel van insectenpopulaties en weidevogels, en in het behoud van vruchtbare bodems. “Een vruchtbare bodem is onmisbaar als je een gezond product wilt telen,” aldus Jan Out.

Bloemstroken rondom maispercelen

Om tot herstel van biodiversiteit te komen is de familie Out enthousiast in gesprek gegaan met Bloeiend Boerenland. Dit heeft geleid tot de aanleg van bloemenstroken rond maispercelen. Het was dus druk bij de familie Out. Na het zaaien van de mais zijn de bloemenstroken ingezaaid. Nu is het wachten op regen. Want het is wel droog aan het worden en voor de ontwikkeling van zowel mais als bloemenzaad is een buitje zeker welkom!

Deze aangelegde stroken (en alle andere) vind je op onze kaart met bloemenstrooklocaties. Met een handige klik op de knop navigeer je erheen om de bloemenzee te bekijken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.