Artikelen door Douwe Reitsma

LNV lanceert Platform voor Omslag naar Kringlooplandbouw

Als onderdeel van de visie op kringlooplandbouw van minister Carola Schouten, heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening de website Platform voor Omslag naar Kringlooplandbouw gelanceerd, waarop de transitie naar kringlooplandbouw kan worden gevolgd. Op het platform wordt met tekst, beeld en geluid ingegaan op ervaringen van veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers met betrekking […]

Geld van burgers moet leiden tot rendabele akkerranden

Bloeiende akkerranden moeten boer en burger dichter bij elkaar brengen én de biodiversiteit bevorderen. Dat is de insteek van Stichting Bloeiend Boerenland. Van het geld dat burgers aan de stichting doneren, kunnen boeren op een rendabele manier akkerranden realiseren. “We zien dat de biodiversiteit in Nederland afneemt”, zegt Leo Bil, oprichter en voorzitter van Stichting […]