De voordelen van BB Kruidenrijk Grasland

Wat is BB Kruidenrijk Grasland? In deze blog legt Jurjen Kieft van Medigran het uit. Het Bloeiend Boerenland kruidenmengsel is een zaadmengsel bestaande uit zaden van hoogproductieve, voedzame en inheemse bloemen.

Het mengsel kan worden gemengd met graszaad naar keuze, waarbij de grassen door ons of door de boer kunnen worden aangeleverd. Vervolgens wordt de hoeveelheid graszaad in de juiste verhouding gemengd met de bloemenzaden.

BB Kruidenrijk Grasland versus Engels raaigras

Waarom zou je BB Kruidenrijk Grasland inzaaien en niet ‘gewoon’ Engels raaigras?

  • Kruiden zijn rijk aan mineralen en spoorelementen, zoals Ca, Mg, Zn, Fe, Cu en Se. Bovendien bevatten ze secundaire metabolieten (stofwisselingsproducten) waar veel positieve gezondheidsvoordelen aan zijn verbonden (en die antibiotica zelfs deels kunnen vervangen).
  • Kruidenrijk Grasland draagt bij aan de boven- en ondergrondse biodiversiteit. Veel bijen, vlinders en andere insecten profiteren van biodiversiteit en ook ondergronds stimuleert Kruidenrijk Grasland het bodemleven en de bodemstructuur.
  • Kruidenrijk Grasland is veerkrachtiger dan bijvoorbeeld alleen Engels raaigras en daardoor productiever bij lage bemesting en beter bestand tegen droogte.

Goed voor bodem en dier

Als BB Kruidenrijk Grasland zo’n goed idee is waarom is het dan nog niet het nieuwe normaal? Bij boeren gaat het vaak om productie en diergezondheid. Meer biomassa betekent meer eten voor de koe en dus meer opbrengst. Uit de praktijk blijkt dit echter ook een schaduwkant te hebben. Want koeien hebben meer antibiotica nodig, de bodem verarmt, we gebruiken veel meer mest, het bodemleven neemt af en ook met de bovengrondse biodiversiteit gaat het slecht.

De vraag is dus: is dit het waard? Wij vinden van niet, want de werkelijke prijs ligt immers veel hoger. Het BB Kruidenrijk Grasland mengsel is een zeer goed alternatief voor boeren die hun productie hoog willen houden, die hun diergezondheid hoog in het vaandel hebben en zoeken naar een middenweg. Kortom, draag bij aan jouw diergezondheid én biodiversiteit: zaai BB Kruidenrijk Grasland.

Morgen nog ons mengsel zaaien?

Neem contact op met Leo Bil (06 2215 4175) en vraag naar BB Kruidenrijk Grasland. Let op: om het mengsel laagdrempelig te houden en te laten aansluiten op de (commerciële) belangen van boeren is ervoor gekozen om te werken met gecultiveerde varianten van inheemse bloemen. Deze dragen optimaal bij aan de productiviteit. Bel dus gerust eens voor meer informatie. Tot straks!

Fietsroute in Opsterland langs bloeiende akkerranden

Deze zomer fiets je in Friesland regelrecht langs onze bloeiende akkerranden. In samenwerking met lokale partijen Opsterland hebben wij een prachtig rondje langs de velden uitgezet. Dus fiets, geniet en denk ondertussen ook nog even aan Stichting Bloeiend Boerenland die het allemaal mogelijk maakte.

[layerslider id=”16″]

Initiatiefneemster van de fietsroute door Opsterland is Japke Weij van Bijenbrigade Beetsterzwaag. “Het is een meerjarenproject bedoeld om insecten, bijen en vogels blijvend terug te laten keren op akkers en weilanden. Een feest voor de wilde bijen en een lust voor het oog.”

Meters maken voor de wilde bij

Er is afgelopen voorjaar vijf kilometer rand ingezaaid met een aantrekkelijk bloemenzaad voor bijen en insecten. Volgens experts gaat het niet goed met de diertjes. Van de wilde bijen is de helft ernstig bedreigd dankzij te weinig voedsel en nestelmogelijkheden. Er ontstaan zo problemen voor het bestuiven van planten, bloemen en gewassen. Het resultaat van de ingezaaide akkerranden is vanaf eind juni tot in het najaar te zien langs twee verschillende routes van ieder ongeveer 30 km. Er is een overlap vlakbij café Overwijk in Tijnje.

Bijzondere samenwerking

Het inzaaien van de randen is een vervolg op een begin in 2019. Japke Weij zocht toen contact met een aantal boeren van ELAN Zuidoost-Friesland rond Nij Beets. Het collectief van 370 boeren dat staat voor natuurbeheer en biodiversiteit in de regio heeft dit jaar het aantal deelnemende boeren uitgebreid. De andere partner in het project is Stichting Bloeiend Boerenland waarbij donerende burgers de boeren steunen met de inzaai van bloemenstroken en het verbeteren van de bodemgezondheid om de optimale leefomgeving voor bijen en insecten te creëren.

Voormalig boer Danes uit Tijnje had vorig jaar een deel van zijn weiland ingestrooid met bijvriendelijk bloemzaad met een fantastisch resultaat waarmee hij de krant haalde en veel enthousiaste kijkers trok. Ook dit jaar doet hij weer mee met een nog groter stuk weiland. En tot slot ook veel dank aan Museum Opsterlân in Gorredijk. Met zijn allen hebben we een prachtige fietsroute kunnen ontwikkelen.

Meer afgiftepunten van de fietsroute in Opsterland

De routekaarten en nadere informatie zijn verkrijgbaar bij onder andere: Museum Opsterlan, b&b’s, hotels, horeca, fietsverhuurbedrijven, VVV en campings in de regio. De fietsroutekaart is ook te downloaden op de websites van de deelnemende partners: ELAN Zuidoost-Friesland, Museum Opsterlân en de Bijenbrigade.


Foto: Nienke Plas

Stichting DOEN steunt Bloeiend Boerenland

Drie maanden maar kostte het om Stichting DOEN te overtuigen van ons concept, voordat ze besloten om een aanzienlijk bedrag beschikbaar te stellen. Hiermee kunnen wij een start maken om de biodiversiteit over Nederland uit te rollen. Dankzij DOEN hebben we nu de financiële ruimte om vele van de bij ons aangemelde boeren te kunnen bedienen. We gaan enthousiast op pad!

Stichting DOEN is het uitvoeringsorgaan van meerdere loterijen in Nederland en beoordeelt elk jaar vele honderden aanvragen voor een subsidie. Wij hebben ons een positie weten te verwerven in die carrousel door een acceptabele beantwoording van heel veel analytische vragen van het panel en zijn dus gehonoreerd met een fantastisch bedrag.

Onze unieke aanpak is beloond

Zoals eerder vermeld hebben zich al meer dan 100 boeren bij ons gemeld, die graag met ons willen samenwerken vanwege onze unieke aanpak. Die aanpak houdt samengevat in dat wij áltijd een grondmonster nemen bij de boer en op basis daarvan een advies verstrekken over de bewerking van de bloemenstrook, de eventuele biologische bemesting en over het voor de bodem/grondsoort geschikte zaadmengsel.

Daar worden de boeren blij van. Daar kunnen ze structureel mee aan de gang. Daar worden ook insecten, bijen en vlinders blij van. Wij werken immers alleen met inheemse planten en bloemenmengsels. Flora en fauna krijgen hierdoor een boost naar herstel en behoud.

Intussen hebben we al meerdere bedrijven kunnen adviseren en zijn er al vele stroken ingezaaid, zoals te volgen op deze website via onze locatiekaart.

Gerstpercelen in Middenbeemster nu ook bloeiend boerenland

Aan de Middenweg in Middenbeemster, een dorp in de provincie Noord-Holland, staat melkveehouderij Firma J. en S. Köhne. Stefan Köhne heeft een groot hart voor (zijn) dieren en de natuur. Daardoor is hij bewust van het feit dat herstel van biodiversiteit hard nodig is. En zet hij samen met ons de schouders eronder.

Bij de Noord-Hollandse veehouderij staat een pasgebouwde vrijloopstal te schitteren in de zon. In de nieuwe stal kunnen de negentig koeien van Köhne vrij rondlopen op een bed van houtsnippers. Een koe krijgt zo het gevoel dat ze buiten is, mede omdat de vrijloopstal licht en open is.


De vrijloopstal van Firma Köhne. Foto: vrijloopstallen.nl

Klavers en bodemvriendelijke mest

Dat dierenwelzijn voorop staat bij Firma Köhne zie je ook aan de kavels waar de koeien weiden. De graspercelen bevatten naast gras namelijk klaver. Dit is een lastig te beheersen gewas, maar heeft een groot voordeel. Klavers zetten namelijk stikstof uit de lucht om in opneembare stikstof voor de plant. Bovendien vinden koeien het heerlijk.

Het bodemleven profiteert van de werkwijze op de melkveehouderij. Een levende bodem is de basis onder het bedrijf, dus kiest Köhne ook voor bodemvriendelijke meststoffen. Bovendien wordt stikstofgebruik uit kunstmest tot een minimum beperkt.

Ze zijn goed bezig bij Firma Köhne. De stikstofmaatregelen zijn een geweldige stimulans voor de bodemactiviteit en -biodiversiteit. En op een gezonde bodem groeien gezonde gewassen. Bij een gezond gewas hoort echter ook bovengrondse biodiversiteit.

Bloeiend Boerenland herstelt insectenpopulatie bij Firma Köhne

Stefan Köhne maakt zich zorgen over het dreigende verlies van biodiversiteit boven de grond: “We willen weer vlinders, bijen en andere insecten zien. Die horen bij ons.” Maar het aantrekken van deze populatie kan de veehouder niet alleen. Daarom helpen wij.

Bij Bloeiend Boerenland leveren we bloemenmengsels op maat via onze zaadspecialist Medigran. Voor melkveehouderij Köhne betekent dit een zaadmengsel dat door te zaaien is in de gerst die ze voor veevoer telen. Dit specifieke mengsel bevat onder andere korenbloemen, ganzenbloemen, klaprozen en kamille.

De stichting in actie

In de eerste helft van april zijn de bloemzaadjes de grond in gegaan. De dag begon met het inzaaien van gerst. Daarna zijn alle perceelranden – met een breedte van zes meter – van Firma Köhne ingezaaid met ons Bloeiend Boerenland mengsel. Binnenkort kan iedereen in het dorp Middenbeemster genieten van de prachtige bloemenzee.


Stefan Köhne zaait ons bloemenmengsel in zijn gerstperceel.

Benieuwd waar je onder andere deze bloemenpracht kunt vinden? Via onze kaart van Nederland met daarop de coördinaten van aangelegde bloemenstroken navigeer je er gemakkelijk heen. Klik hier en plan komende zomer je (fiets of wandel) route langs bloeiend boerenland.

noord-brabant

Vanaf april 2020 ook bloeiend boerenland in Brabant

noord-brabant

We kunnen aan de slag in Brabant! De afdeling Natuur en Maatschappij van de provincie Noord-Brabant heeft ons de opdracht gegeven om bloemstroken aan te leggen. De komende periode gaan we deze stroken indelen en zaaien verspreid over de provincie.

De biodiversiteit in Noord-Brabant krijgt zo een enorme boost. Uiteraard hopen wij dat deze positieve stap gevolgen krijgt in heel Nederland en dat het andere provincies over de streep trekt om ook met ons mee te doen.

Noord-Brabant wil meer biodiversiteit

En daar gaan wij voor zorgen. Dit doen we door de gewenste acties van de provincie Noord-Brabant uit te voeren. Deze acties sluiten aan bij het programma Natuur en Samenleving en bestaan uit de volgende aspecten:

1. Het ontwikkelen van de betrokkenheid van burgers en deze actief bij ons initiatief te betrekken;
2. Dit systeem van communiceren te toetsen in een pilot in Noord-Brabant;
3. Gebruik maken van de bestaande netwerken en partners van de provincie Noord-Brabant;
4. Tussentijds de resultaten terugkoppelen aan opdrachtgever Noord-Brabant.

Brabantse boeren inschakelen

Wij zijn vanzelfsprekend erg blij met deze inhoudelijke ontwikkeling. Als stichting willen we laten zien dat ons concept werkt. Boeren die zich aangemeld hebben in Noord-Brabant kunnen binnenkort een telefoontje van ons verwachten, zodat we de mogelijkheden verder kunnen bespreken. Als we afspraken hebben gemaakt over het in te zaaien stuk grond, het zaadmengsel en het eerlijke rendement, gaan we van start. Over een tijdje kun je dan overal wuivende bloemenstroken tegenkomen van Bloeiend Boerenland en de bijen horen zoemen.

Wij starten in de prachtige provincie Noord-Brabant en kijken ernaar uit. In deze periode van COVID-19 is het dubbel en dwars de moeite waard om de eigen woonomgeving zo divers en bloeiend mogelijk te maken. Want als we een ommetje willen maken in onze buurt is het fijn om te kunnen genieten van boeiend boerenland.

Partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Wij zijn partner van Deltaplan Biodiversiteitsherstel

 Partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Op de drempel naar het voorjaar op 5 maart heeft de stichting uit handen van Louise Vet het certificaat Partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel ontvangen. Louise Vet is bioloog en hoogleraar ecologie bij Wageningen University & Research (WUR), en heeft het herstel van de biodiversiteit in Nederland tot haar levenswerk gemaakt.

Om biodiversiteitsherstel te realiseren heeft professor Vet het Deltaplan opgesteld en veel partijen in Nederland uitgenodigd om daar partner van te worden. De bedoeling is dat al die partijen hun expertises met betrekking tot de biodiversiteit bundelen en dat daar reële acties uit voortvloeien.

Natuurlijk hebben wij ons meteen bij het Deltaplan aangemeld. Onze unieke aanpak met betrekking tot de ontwikkeling van de biodiversiteit is opgemerkt. We zijn door een intensieve selectie gerold en toegelaten als partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Daar zijn we trots op. Het betekent dat we op de goede weg zijn. Als we gezamenlijk de schouders eronder zetten, kunnen we de biodiversiteit in Nederland een enorm positieve impuls geven.

Louise Vet
Leo Bil ontvangt het certificaat Partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel van Louise Vet.

De bodem als uitgangspunt

Als stichting zijn we geselecteerd vanwege ons uitgangspunt en onze aanpak. Ons uitgangspunt is de bodem. Wij starten altijd met een bodemonderzoek. Afgelopen winterperiode, toen het rustig leek met alle activiteiten op het veld, gingen onze monsternemers bij de boeren langs die zich het afgelopen half jaar bij ons aangemeld hebben.

Onlangs zijn de eerste bodemmonsters gearriveerd. We nemen deze binnenkort mee terug naar de boeren en adviseren hen over een eventuele bemesting en een geschikt zaadmengsel. Na overeenstemming begint het karwei voor de boer: zaaiklaarmaken, bemesten en zaaien. Vervolgens gaat de bodembiologie zijn werk doen en de structuur herstellen.

Bodemverbetering in gang gezet

We zijn gestart in veel plaatsen in Nederland: Tjalleberd, Frieschepalen, Purmer, Middenbeemster, Hornhuizen, Oldehove, Beusichem, Schoonhoven, Brummen, Braak en Kamperveen. We hebben er alle vertrouwen in dat door de bodem te stimuleren de biodiversiteit zowel ondergronds als bovengronds een boost zal meemaken.

We houden je op de hoogte. Van de resultaten gaan we verslag doen met behulp van foto’s en aantallen insecten en fauna. Houd onze website en socials daarom goed in de gaten!