De voordelen van BB Kruidenrijk Grasland

Wat is BB Kruidenrijk Grasland? In deze blog legt Jurjen Kieft van Medigran het uit. Het Bloeiend Boerenland kruidenmengsel is een zaadmengsel bestaande uit zaden van hoogproductieve, voedzame en inheemse bloemen.

Het mengsel kan worden gemengd met graszaad naar keuze, waarbij de grassen door ons of door de boer kunnen worden aangeleverd. Vervolgens wordt de hoeveelheid graszaad in de juiste verhouding gemengd met de bloemenzaden.

BB Kruidenrijk Grasland versus Engels raaigras

Waarom zou je BB Kruidenrijk Grasland inzaaien en niet ‘gewoon’ Engels raaigras?

  • Kruiden zijn rijk aan mineralen en spoorelementen, zoals Ca, Mg, Zn, Fe, Cu en Se. Bovendien bevatten ze secundaire metabolieten (stofwisselingsproducten) waar veel positieve gezondheidsvoordelen aan zijn verbonden (en die antibiotica zelfs deels kunnen vervangen).
  • Kruidenrijk Grasland draagt bij aan de boven- en ondergrondse biodiversiteit. Veel bijen, vlinders en andere insecten profiteren van biodiversiteit en ook ondergronds stimuleert Kruidenrijk Grasland het bodemleven en de bodemstructuur.
  • Kruidenrijk Grasland is veerkrachtiger dan bijvoorbeeld alleen Engels raaigras en daardoor productiever bij lage bemesting en beter bestand tegen droogte.

Goed voor bodem en dier

Als BB Kruidenrijk Grasland zo’n goed idee is waarom is het dan nog niet het nieuwe normaal? Bij boeren gaat het vaak om productie en diergezondheid. Meer biomassa betekent meer eten voor de koe en dus meer opbrengst. Uit de praktijk blijkt dit echter ook een schaduwkant te hebben. Want koeien hebben meer antibiotica nodig, de bodem verarmt, we gebruiken veel meer mest, het bodemleven neemt af en ook met de bovengrondse biodiversiteit gaat het slecht.

De vraag is dus: is dit het waard? Wij vinden van niet, want de werkelijke prijs ligt immers veel hoger. Het BB Kruidenrijk Grasland mengsel is een zeer goed alternatief voor boeren die hun productie hoog willen houden, die hun diergezondheid hoog in het vaandel hebben en zoeken naar een middenweg. Kortom, draag bij aan jouw diergezondheid én biodiversiteit: zaai BB Kruidenrijk Grasland.

Morgen nog ons mengsel zaaien?

Neem contact op met Leo Bil (06 2215 4175) en vraag naar BB Kruidenrijk Grasland. Let op: om het mengsel laagdrempelig te houden en te laten aansluiten op de (commerciële) belangen van boeren is ervoor gekozen om te werken met gecultiveerde varianten van inheemse bloemen. Deze dragen optimaal bij aan de productiviteit. Bel dus gerust eens voor meer informatie. Tot straks!

Fietsroute in Opsterland langs bloeiende akkerranden

Deze zomer fiets je in Friesland regelrecht langs onze bloeiende akkerranden. In samenwerking met lokale partijen Opsterland hebben wij een prachtig rondje langs de velden uitgezet. Dus fiets, geniet en denk ondertussen ook nog even aan Stichting Bloeiend Boerenland die het allemaal mogelijk maakte.

[layerslider id=”16″]

Initiatiefneemster van de fietsroute door Opsterland is Japke Weij van Bijenbrigade Beetsterzwaag. “Het is een meerjarenproject bedoeld om insecten, bijen en vogels blijvend terug te laten keren op akkers en weilanden. Een feest voor de wilde bijen en een lust voor het oog.”

Meters maken voor de wilde bij

Er is afgelopen voorjaar vijf kilometer rand ingezaaid met een aantrekkelijk bloemenzaad voor bijen en insecten. Volgens experts gaat het niet goed met de diertjes. Van de wilde bijen is de helft ernstig bedreigd dankzij te weinig voedsel en nestelmogelijkheden. Er ontstaan zo problemen voor het bestuiven van planten, bloemen en gewassen. Het resultaat van de ingezaaide akkerranden is vanaf eind juni tot in het najaar te zien langs twee verschillende routes van ieder ongeveer 30 km. Er is een overlap vlakbij café Overwijk in Tijnje.

Bijzondere samenwerking

Het inzaaien van de randen is een vervolg op een begin in 2019. Japke Weij zocht toen contact met een aantal boeren van ELAN Zuidoost-Friesland rond Nij Beets. Het collectief van 370 boeren dat staat voor natuurbeheer en biodiversiteit in de regio heeft dit jaar het aantal deelnemende boeren uitgebreid. De andere partner in het project is Stichting Bloeiend Boerenland waarbij donerende burgers de boeren steunen met de inzaai van bloemenstroken en het verbeteren van de bodemgezondheid om de optimale leefomgeving voor bijen en insecten te creëren.

Voormalig boer Danes uit Tijnje had vorig jaar een deel van zijn weiland ingestrooid met bijvriendelijk bloemzaad met een fantastisch resultaat waarmee hij de krant haalde en veel enthousiaste kijkers trok. Ook dit jaar doet hij weer mee met een nog groter stuk weiland. En tot slot ook veel dank aan Museum Opsterlân in Gorredijk. Met zijn allen hebben we een prachtige fietsroute kunnen ontwikkelen.

Meer afgiftepunten van de fietsroute in Opsterland

De routekaarten en nadere informatie zijn verkrijgbaar bij onder andere: Museum Opsterlan, b&b’s, hotels, horeca, fietsverhuurbedrijven, VVV en campings in de regio. De fietsroutekaart is ook te downloaden op de websites van de deelnemende partners: ELAN Zuidoost-Friesland, Museum Opsterlân en de Bijenbrigade.


Foto: Nienke Plas