Biodiversiteit verdwijnt, economie in gevaar

Niet verrassend maar wel zeer ondersteunend kwamen afgelopen donderdag de Nederlandsche Bank (DNB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) tot de gezamenlijke conclusie dat bij het verdwijnen van bijen en andere insectensoorten, de verbouw van gewassen ernstig in gevaar komt.

En dat is nou precies de reden dat wij vorig jaar onze stichting zijn gestart. Om eerlijk te zijn hadden we toen niet echt in de gaten hoe DNB en onze pensioenfondsen vervlochten waren met wereldwijde bedrijven die in hoge mate afhankelijk zijn van zogenoemde ecosystemen, zoals bestuiving, maar dat ze nu in beweging komen zegt wel heel veel.

Investeringen mogelijk in gevaar

En dat die beweging voortkomt uit zorgen over de gedane investeringen, die mogelijk in gevaar komen bij verdwijnen van dat ecosysteem, is natuurlijk logisch, want samen hebben ze becijferd dat het dan gaat om zo’n 510 miljard euro aan investeringen van Nederlandse financiële instellingen. Ja, daar wil je natuurlijk wel even een lans voor breken.

Wij zijn blij dat we het afgelopen jaar een goede start konden maken met het inzaaien van bloemstroken. Nog lang niet genoeg, maar het enthousiasme stijgt bij de uitvoerders (de boeren) die zich bij ons gemeld hebben. Hier en daar hebben we borden kunnen plaatsen in de stroken en we hopen dat er vele zullen volgen.

Reputatieschade Nederland

DNB en het PBL spreken ook over reputatieschade van Nederland in de wereld, omdat Nederlandse financiële instellingen dus investeren in bedrijven die een negatieve impact hebben op de biodiversiteit. Daar moeten we op ingrijpen. Wij willen ons hier graag inspannen voor de biodiversiteit, maar dan moeten we dat elders in de wereld ook willen en kunnen stimuleren. Stel dus voorwaarden aan de financieringen en volg de effecten daarvan.

Daar hebben we de overheid voor nodig. Die moet er voor zorgen dat de bedrijven waar financiële instellingen hun geld in hebben zitten, gedwongen worden om te verduurzamen. Dergelijke bedrijven moeten bekend worden, zodat de consument deze kan mijden. Dan volgen de financiële instellingen vanzelf, want die moeten immers winst draaien.

Biodiversiteit en klimaatverandering

Een ‘grotere biodiversiteit draagt bij aan de beperking van de klimaatverandering’ staat in het onderzoek. De aarde kan dus versneld opwarmen door biodiversiteitsverlies, wat investeringen in bedrijven die het klimaat schaden ook tot een risico maken.

DNB en het PBL zouden onze financiële instellingen op het hart moeten drukken om de klimaatrisico’s van hun investeringen in kaart te brengen om de risico’s te verkleinen. Misschien kan Nederland dan ook weer koploper worden. Voor de goede balans.

Wij zijn al begonnen met het herstel van de biodiversiteit. Doe je mee?

Bloeiend Boerenland in groen vakblad Handel en Techniek

Met samenwerkingspartner Medigran staan wij in het vakblad Handel en Techniek. Hét tijdschrift voor boer en tuinder. De volledige pagina met onder andere ons artikel vind je hier.

Laat ons in een reactie weten wat je ervan vond!